Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024

TIÊU ĐIỂM

PHỔ BIẾN

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38.221.368 - (028) 38 293 771

Fax: (84.28) 38230189

Email: mttq@tphcm.gov.vn

Liên Hệ