Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024
HomeHệ thống Văn bảnQUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIẢI THƯỞNG

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP GIẢI THƯỞNG

Quyết định thành lập Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh"

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 240/QĐ-MTTQ về việc thành lập Giải thưởng “Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh”, nhằm tôn vinh, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp sáng kiến, thực hiện hiệu quả việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

bài viết nổi bật