Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024
HomeGiải thưởng năm 2019SÁNG KIẾN GIẢI THƯỞNG “ĐẠI ĐOÀN KẾT”

SÁNG KIẾN GIẢI THƯỞNG “ĐẠI ĐOÀN KẾT”

Sáng kiến GIẢI THƯỞNG “ĐẠI ĐOÀN KẾT” được trao tặng Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh" lần I năm 2019.

Tác giả: Ông Đỗ Trường Linh, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5

Nhằm khuyến khích, động viên, khơi dậy sự suy nghĩ sáng tạo của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (từ năm 2016 đến nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”) các phường và thành viên Ban vận động tại các Khu phố tìm kiếm những giải pháp, cách làm mới có tác dụng tốt, thực hiện đạt kết quả cao các tiêu chuẩn của Cuộc vận động.

Ông Đỗ Trường Linh đã đề xuất giải pháp về thực hiện Giải thưởng “Đại đoàn kết” với kinh phí vận động từ các Hội quán, các Tôn giáo trong Quận 5 đóng góp tự nguyện và nhận tài trợ lâu dài.

Trong 18 năm (2000 – 2018), mặc dù qua nhiều nhiệm kỳ, thay đổi nhiều kỳ Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận nhưng việc tổ chức Giải thưởng “Đại đoàn kết” vẫn tiếp tục phát huy hiệu quả và duy trì cho đến nay. Tính chung từ năm 2000 đến năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận đã xét tặng thưởng 45 lượt Ban chỉ đạo phường; 216 lượt Ban vận động khu phố và 138 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật trong thực hiện Cuộc vận động. Tổng số tiền 922 triệu đồng. Tất cả các tập thể và các cá nhân được tặng Giải thưởng đã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động, phát huy tốt vai trò phối hợp vận động dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quan tâm nắm tình hình và có nhiều biện pháp cụ thể giải quyết những bức xúc của nhân dân tại địa bàn dân cư, đảm bảo định kỳ sinh hoạt Ban vận động hàng tháng để kiểm điểm tình hình thực hiện, kiểm tra đôn đốc và phân công trách nhiệm từng thành viên.

Giải thưởng “Đại đoàn kết” tại Quận 5 đã thật sự trở thành động lực cho phong trào thi đua nâng cao chất lượng hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Nguyễn Trường Linh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 5
BÀI VIẾT LIÊN QUAN

bài viết nổi bật