Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024
HomeGiải thưởng năm 2022GIẢI PHÁP "HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN TẬP HỢP KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT...

GIẢI PHÁP “HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN TẬP HỢP KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG DÂN TỘC, TÔN GIÁO”

Giải pháp "HOẠT ĐỘNG VỀ NGUỒN TẬP HỢP KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG DÂN TỘC, TÔN GIÁO" được trao tặng Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh" lần III năm 2022.

Đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi

Phát huy truyền thống Củ Chi “Đất thép thành đồng” trong việc củng cố, tăng cường đoàn kết dân tộc, tôn giáo, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi đã chủ động xin ý kiến Thường trực Huyện ủy tổ chức “Hoạt động về nguồn tập hợp khối đại đoàn kết trong dân tộc, tôn giáo”. Từ đó, Mặt trận Tổ quốc huyện chủ trì tổ chức chuyến đi về nguồn cho đoàn gồm thành viên là đại diện các cơ sở tôn giáo, đồng bào dân tộc, cán bộ Mặt trận 21 xã, thị trấn vào dịp Lễ quan trọng của đất nước.

Từ hiệu quả của chuyến hoạt động đầu tiên về nguồn tại Khu Căn Cứ Trung ương cục Miền Nam (tỉnh Tây Ninh) cho 75 vị vào năm 2017 với 100% kinh phí từ nguồn ngân sách; lần lượt các năm tiếp theo, hoạt động này đã thu hút đông đảo người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, tu sỹ đồng thuận tham gia. Các đoàn đi tới các địa điểm xa hơn, nhiều đại biểu dân tộc, tôn giáo tham gia hơn và có sự ủng hộ về mặt kinh phí để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, về nguồn, an sinh xã hội gắn với địa phương đến, cụ thể: Năm 2018, đoàn về nguồn tại Côn Đảo với sự tham gia của 65 vị đại biểu, kinh phí hơn 400 triệu đồng; năm 2019 tổ chức chuyến hành trình về “Địa chỉ đỏ Huế – Quảng Bình – Quảng Trị” với 60 vị tham gia, tổng kinh phí 550 triệu đồng; năm 2020 tổ chức về nguồn tại tỉnh Lâm Đồng với 82 vị tham gia, kinh phí 300 triệu đồng; năm 2022 tổ chức đoàn “Viếng Lăng Bác” với 86 vị tham gia kinh phí gần 750 triệu đồng.

Sau các chuyến về nguồn, các đại biểu đều chia sẻ những cảm nhận sâu sắc hơn về những năm tháng chiến tranh ác liệt, hiểu hơn đóng góp của những người con yêu nước; vun đắp thêm trong họ lòng tự hào, tự tôn dân tộc. Giải pháp “Hoạt động về nguồn tập hợp khối đại đoàn kết trong dân tộc, tôn giáo” đã góp phần rất lớn trong việc xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Mặt trận Tổ quốc huyện với các chức sắc tôn giáo, dân tộc. Từ đó tranh thủ sự ủng hộ của các vị trong tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, các tín đồ, tín hữu chấp hành các chính sách, chủ trương, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động. Chính vì vậy, 5 năm qua, cùng với sự ủng hộ này, hệ thống Mặt trận Tổ quốc huyện Củ Chi đã vận động các giới, các tầng lớp Nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của địa phương.

Hiện nay, “Hoạt động về nguồn tập hợp khối đại đoàn kết trong dân tộc, tôn giáo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi đã trở thành một giải pháp được nhân rộng ở nhiều quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

bài viết nổi bật