Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2024
HomeGiải thưởng năm 2020PHONG TRÀO “MỖI TUẦN 15 PHÚT VÌ THÀNH PHỐ VĂN MINH VÀ...

PHONG TRÀO “MỖI TUẦN 15 PHÚT VÌ THÀNH PHỐ VĂN MINH VÀ SẠCH ĐẸP”

Phong trào "MỖI TUẦN 15 PHÚT VÌ THÀNH PHỐ VĂN MINH VÀ SẠCH ĐẸP" được trao tặng Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh" lần II năm 2020.

Tác giả: Cán bộ và Nhân dân phường Bến Thành, Quận 1

Phong trào được phát động trên địa bàn phường Bến Thành bắt đầu từ năm 2008 với tên gọi ban đầu là “Mỗi tuần 15 phút vì đường phố văn minh – sạch đẹp”. Thông qua việc thực hiện phong trào, phường đã huy động được tổng lực sức mạnh của mọi người dân, hộ gia đình, cơ quan, đơn vị tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; ý thức người dân được nâng cao, ngày càng phát huy vai trò chủ động, tự quản tại nơi cư trú và cộng đồng. Phong trào như “một lời hiệu triệu” để động viên, khuyến khích cư dân đô thị quan tâm đến chất lượng môi trường sống, quan tâm đến bộ mặt mỹ quan của Thành phố; là một trong những giải pháp tích cực để thực hiện tốt Chủ đề năm 2008 lúc bấy giờ là “Năm thực hiện văn minh đô thị”, cũng như góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dụng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Đến năm 2009 phong trào đổi tên thành “Mỗi tuần 15 phút vì Thành phố văn minh – sạch đẹp” và được Ủy ban nhân dân quận 1, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận 1 chọn là mô hình điểm về thực hiện nếp sống văn minh đô thị để nhân rộng thực hiện ở 09 phường còn lại. Từ năm 2015 trở đi, vào sáng thứ Bảy hàng tuần, 10/10 phường luân phiên tổ chức các hoạt động thăm viếng, dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện ra quân tổng vệ sinh môi trường tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các khu vực di tích văn hóa, lịch sử, khu vực trung tâm Thành phố, khu vực đông khách du lịch; tiếp tục tuyên truyền, vận động khách vãng lai và du khách hưởng ứng công tác bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn vệ sinh sạch đẹp đường phố; các hoạt động tại khu phố, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị vẫn duy trì thường xuyên.

Năm 2011, sau các năm liên tục thực hiện công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố chọn phong trào này cùng với một số phong trào, mô hình hiệu quả khác để nhân rộng thực hiện. Đến năm 2017, tại Quyết định số 1396/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa nội dung “80% trở lên số khu phố có thực hiện phong trào “15 phút vì Thành phố văn minh – sạch đẹp” một tuần/lần vào tiêu chuẩn phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị giai đoạn 2017-2021. Năm 2019, cùng với việc thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Thành ủy về cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, phong trào tiếp tục là một trong những giải pháp để tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay thực hiện.

Như vậy, từ khởi điểm đầu tiên ở phường Bến Thành, phong trào “Mỗi tuần 15 phút vì Thành phố văn minh và sạch đẹp” đã trở thành một trong những “tiêu chí” để xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh đô thị; góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mở rộng công tác tập hợp các tầng lớp Nhân dân cùng chung tay xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, bảo vệ môi trường, từng bước xây dụng mỹ quan đô thị của Thành phố. Phong trào cũng góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là ở cơ sở.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

bài viết nổi bật