Thứ Hai, Tháng Ba 4, 2024
HomeGiải thưởng năm 2022MÔ HÌNH "TỔ TƯ VẤN CỘNG ĐỒNG TẠI CHI HỘI PHỤ NỮ...

MÔ HÌNH “TỔ TƯ VẤN CỘNG ĐỒNG TẠI CHI HỘI PHỤ NỮ KHU PHỐ, ẤP”

Mô hình "TỔ TƯ VẤN CỘNG ĐỒNG TẠI CHI HỘI PHỤ NỮ KHU PHỐ, ẤP" được trao tặng Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh" lần III năm 2022.

Đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh

Mô hình “Tổ Tư vấn cộng đồng tại chi hội Phụ nữ khu phố, ấp” do Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố thành lập từ năm 2012 (thí điểm mỗi phường, xã, thị trấn thành lập 01 Tổ tư vấn cộng đồng). Đến nay Mô hình này đã được triển khai và nhân rộng tại 312 phường, xã, thị trấn, với 2.025 Tổ Tư vấn cộng đồng tại các chi hội Phụ nữ khu phố, ấp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (mỗi Tổ có từ 3 đến 5 thành viên) với 9.000 thành viên, đa số là người có uy tín, có kiến thức, yêu thích hoạt động xã hội, có khả năng tư vấn và thuyết phục, với tinh thần “tình nguyện vì cộng đồng”, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào phụ nữ và hoạt động Hội tại địa phương.

Các Tổ Tư vấn cộng đồng của chi hội Phụ nữ khu phố, ấp tập trung tư vấn cho chị em phụ nữ và người dân về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực hôn nhân và gia đình; những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hằng ngày; thông tin và phổ biến các chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến người dân; tham gia hoạt động hòa giải ở cơ sở. Thời gian và hình thức tư vấn rất linh hoạt, tùy vào điều kiện của người cần tư vấn (tư vấn trực tiếp tại trụ sở khu phố, ấp; tại nhà riêng của các thành viên Tổ tư vấn hoặc tư vấn gián tiếp qua điện thoại, email) với phương pháp “vãng gia – tư vấn – tham vấn – kết nối – vãng gia”. Từ năm 2012 đến nay đã tư vấn 82.515 trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em.

Thông qua hoạt động của các Tổ tư vấn cộng đồng chi hội Phụ nữ tại khu phố, ấp đã góp phần hạn chế những mâu thuẫn nhỏ phát sinh trong gia đình và trong cộng đồng dân cư, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, phát huy tình làng nghĩa xóm, tăng số lượng gia đình hội viên đạt chuẩn Gia đình văn hóa tại địa phương. Mô hình hoạt động “Tổ Tư vấn cộng đồng tại chi hội Phụ nữ khu phố, ấp” đã thể hiện tính năng động, sáng tạo của các cấp Hội trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đồng thời, tập hợp, phát huy được vai trò lực lượng nàng cốt gắn bó với phong trào phụ nữ và hoạt động Hội tại địa phương, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh, phát huy được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn Thành phố.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

bài viết nổi bật