Chủ Nhật, Tháng Tư 14, 2024
HomeGiải thưởng năm 2020MÔ HÌNH “NGÀY THỨ SÁU NGHE DÂN NÓI”

MÔ HÌNH “NGÀY THỨ SÁU NGHE DÂN NÓI”

Mô hình “NGÀY THỨ SÁU NGHE DÂN NÓI” được trao tặng Giải thưởng "Đại đoàn kết toàn dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh" lần II năm 2020.

Tác giả: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12

Đúc kết kinh nghiệm thực tiễn hoạt động năm 2014 và nhân rộng những cách làm hay tại cơ sở trong việc lắng nghe ý kiến của Nhân dân trong điều kiện không tổ chức Hội đồng Nhân dân quận, phường; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
quận 12 đã ban hành Kế hoạch số 06/KH-MTTQ-BTT ngày 19 tháng 01 năm 2015 về tổ chức Hội nghị đối thoại Nhân dân với tên gọi “Ngày thứ sáu nghe dân nói” để cấp ủy, chính quyền trực tiếp gặp gỡ trao đổi đến với Nhân dân, để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, đồng thời tháo gỡ những khó khăn và huy động các nguồn lực để chăm lo cho người dân. Việc tổ chức đối thoại Nhân dân ở cấp phường được chuẩn bị chu đáo và tiến hành theo 04 bước: (1) Xác định thời gian, thành phần và những nội dung trọng tâm; (2) Ban Công tác Mặt trận đến hộ dân khảo sát, nắm tình hình, thu thập thông tin; (3) Phân loại các ý kiến theo từng nhóm vấn đề và chuyển các ý kiến tới các cơ quan chức năng có liên quan để chuẩn bị nội dung ý kiến trao đổi trong hội nghị; (4) Tổ chức hội nghị và chuẩn bị các phiếu đăng ký phát biểu cho người dân. Đối với hội nghị cấp quận thì các bước cũng tương tự như trên, nhưng nội dung theo từng chuyên đề riêng: “An toàn thực phẩm – Trật tự lòng lề đường”, “Đất đai và Môi trường”, “Môi trường và công tác quản lý trật tự xây dựng”… Sau 05 năm duy trì thực hiện, mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” đã được tổ chức rộng khắp từ phường đến quận, thực hiện được 42 cuộc với hơn 6.954 lượt người tham dự, ghi nhận hơn 1.251 lượt ý kiến phát biểu.

Kết quả có 1.124 ý kiến được Ủy ban nhân dân phường giải quyết theo thẩm quyền, 61 ý kiến được Ủy ban nhân dân phường kiến nghị Ủy ban nhân dân quận giải quyết; 66 ý kiến đang được phường xác minh, làm rõ để trả lời. Trong quá trình lắng nghe, trả lời ý kiến người dân, lãnh đạo các cấp cũng đã trực tiếp thông tin, tuyên truyền, vận động, giải thích cho Nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, qua đó được dư luận cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ.
Việc tổ chức Hội nghị đối thoại Nhân dân theo mô hình “Ngày thứ sáu nghe dân nói” là một chủ trương đúng đắn, là bước đột phá trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 12 là đơn vị tiên phong thực hiện theo hướng gần dân, sát cơ sở, thể hiện tính dân chủ cao, làm tốt công tác dân vận, nghe dân nói và làm dân tin; đồng thời thể hiện rõ nét vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, phát huy vai trò trách nhiệm người dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền của Nhân dân.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

bài viết nổi bật